side-area-logo

Ty lub bliska Ci osoba doznała uszczerbku na zdrowiu lub zmarła z powodu błędu medycznego?

Pomożemy Ci uzyskać należne świadczenia z polisy OC osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę.

Błąd medyczny to nieumyślne, nienależyte działanie lub zaniechanie pomiotu medycznego, jakim jest zarówno lekarz, jak i stomatolog, pielęgniarka, ratownik, albo inna osoba wykonująca zawód medyczny. Najczęstszymi błędami medycznymi są nieprawidłowe rozpoznania lub nierozpoznania choroby, mogące prowadzić do poważnych powikłań zdrowotnych, a nawet śmierci. Nierzadko także lekarze czynią szkody przy porodzie; dokonując usunięć, amputacji czy zabiegów na niewłaściwych narządach. Niestety wciąż powszechne są także zakażenia szpitalne, czy fakty umieszczenia ciała obcego, takiego jak chusta operacyjna czy narzędzie chirurgiczne, w organizmie pacjenta. Również opieka medyczna często pozostawia wiele do życzenia, pacjenci narażeni są na znaczny uszczerbek na zdrowiu, spowodowany na przykład odleżynami.

Pomożemy Ci uzyskać zadośćuczynienie za śmierć, czy odszkodowanie za błąd medyczny.
Łódź to nasz podstawowy rejon funkcjonowania, ale z powodzeniem działamy też na terenie całej Polski.
``Błąd medyczny zaowocował kalectwem mojego dziecka. Odszkodowanie uzyskane dzięki wsparciu agentów EuCO pozwoli mi na rehabiltację córki. Anna D.``
``Moja Mama przez niewłaściwą opiekę, jakiej doświadczyła w szpitalu, wymaga teraz między innymi wielomiesięcznej kuracji antyodleżynowej. Na szczęście, dzięki odszkodowaniu uzyskanemu przy pomocy agentów EuCO, będę mieć pieniądze na dalsze leczenie. Dziękuję - Bożena``.
``Dziękuję za pomoc w uzyskaniu odszkodowania za błąd medyczny zaistniały w szpitalu w Łodzi. Nie wierzyłam, że można wygrać z lekarzami. Dziękuję. Jolanta R``.
Zadzwoń po pomoc