side-area-logo

Co mi się należy po wypadku?

Odzyskaj zadośćuczynienie za doznane krzywdy.

Po wypadku przysługują osobie poszkodowanej lub współwinnej następujące świadczenia:

W przypadku szkody osobowej, czyli obrażeń ciała, odszkodowanie za poniesiony uszczerbek na zdrowiu wyliczany w procentach, dwa główne roszczenia: zadośćuczynienie za ból i cierpienie oraz niedogodności związane z wypadkiem oraz roszczenia poboczne, takie jak:

  • Koszty opieki osób trzecich nad poszkodowanym, gdzie zazwyczaj są wykonywane takie czynności jak: opieka, sprzątanie, zakupy, przygotowanie posiłków i karmienie, toaleta, mycie, pomoc w ubieraniu, wożenie do lekarzy, rehabilitacje, załatwianie wszelakich spraw, których poszkodowany nie może sam zrobić ze względu na stan zdrowia.
  • Utracone korzyści wskutek wypadku, mniejsze zarobki, utracona premia, niezrealizowane zlecenia, rozwiązanie umowy o pracę lub nieprzedłużenie umowy o pracę.
  • Zwrot kosztów leczenia, czyli zakup leków, wizyt lekarskich itp.
  • Zwrot kosztów dojazdów, zarówno do lekarzy na rehabilitacje jak i dojazdów rodziny poszkodowanego do szpitala w odwiedziny, również załatwianie wszelkich formalności w imieniu osoby poszkodowanej.
  • Renta wyrównawcza z OC sprawcy przysługuje w przypadku niemożności kontynuacji pracy zarobkowej, którą dotychczas wykonywał poszkodowany + renta zwiększonych potrzeb, jak lekarstwa, opieka, koszty leczenia.
  • Pojazd zastępczy z OC sprawcy na koszt Firmy Ubezpieczeniowej, przysługuje na czas naprawy uszkodzonego auta lub też na czas szukania i zakupu drugiego pojazdu.
  • Dopłata do uzyskanego już odszkodowania za pojazd, gdyż zazwyczaj 80% wypłat jest zaniżanych przez firmy ubezpieczeniowe

W przypadku śmierci bliskiej osoby jak współmałżonek, rodzic, dziecko, wnuczek, dziadkowie, teściowie, osoby, które mieszkały lub żyły w dobrych relacjach ze zmarłym przysługują im dwa roszczenia, odszkodowanie oraz zadośćuczynienie.

Odszkodowanie jest to świadczenie zazwyczaj przysługujące osobom, które mieszkały ze zmarłym i były na jego utrzymaniu, bądź też jeśli udowodnimy iż zmarły pomagał w inny sposób nie tylko finansowo swoim bliskim, np. kobieta która wychowuje dzieci i zajmuje się domem.

Zadośćuczynienie przysługuje osobom z bliskiego kręgu rodziny, jest to świadczenie przyznawane za ból cierpienie po stracie osoby bliskiej.

Zadzwoń do agenta EuCO, jeśli nieustannie zastanawiasz się: "Co mi się należy po wypadku?..." Łódź to nasz podstawowy rejon działania, ale z powodzeniem prowadzimy także sprawy na terenie całego kraju.
Zadzwoń po pomoc