side-area-logo

Podejrzewasz, że ubezpieczyciel zaniżył Twoje odszkodowanie?

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że tak właśnie się stało.

Jeżeli w wyniku zdarzenia komunikacyjnego doszło do uszkodzenia Twojego pojazdu i zgłosiłeś ubezpieczycielowi szkodę, możesz być pewien, że prawdopodobnie Twoje świadczenie zostało zaniżone. Jeżeli szkoda dotyczy strat częściowych, to zaniżenie odszkodowania obejmuje najczęściej zastosowanie amortyzacji na częściach zamiennych, potrącenie za materiał lakierniczy, zaniżenie stawki za roboczogodziny, zastosowanie nieoryginalnych części zamiennych. W przypadku szkody całkowitej niedopłata odszkodowania może wynikać z niewłaściwego zakwalifikowania szkody, zaniżenia wartości pojazdu albo jego zawyżonej wartości w stanie uszkodzonym.

Masz jednak możliwość bezpłatnej weryfikacji prawidłowości kwoty wypłaconego odszkodowania. Sprawdzimy czy wypłacono Ci wszelkie należne świadczenia we właściwej wysokości. Jeśli przeprowadzona analiza wykaże niedobór, zaproponujemy Ci dopłatę do świadczenia.

Na czym polega dopłata do odszkodowania?

Jest to umowa cesji wierzytelności – usługa polegająca na podpisaniu umowy niejako „sprzedania szkody” za konkretną sumę pieniężną. W konsekwencji nie musisz czekać aż ubezpieczyciel zmieni decyzję, by otrzymać należne Ci pieniądze. Umową cesji wierzytelności przenosisz własność roszczenia na osobę, z którą podpisujesz dokument, a która staje się tym samym jego właścicielem. Istotnym jest, iż sprzedaż wierzytelności odnosi się do wszystkich składników odszkodowania indywidualnie, a zatem masz prawo odsprzedać tylko część odszkodowania, a niekoniecznie jego całość. Do składników świadczenia zalicza się na przykład koszty naprawy, holowania, parkingu, wynajmu samochodu zastępczego, a nawet utratę jego rynkowej wartości i stracony w wyniku zdarzenia dochód. Do Ciebie należy decyzja, czy podpisujesz umowę cesji wierzytelności na całość odszkodowania, czy też chcesz wyodrębnić poszczególne składniki – co musi znaleźć swoje odzwierciedlenie w treści umowy lub aneksie do niej.

Podpisanie umowy cesji wierzytelności niesie dla Klienta wiele korzyści.

Po pierwsze szybko dostajesz pieniądze, których nie wypłacił Ci ubezpieczyciel. Nie musisz także martwić się o konfrontację z nim, żmudne załatwianie spraw, bowiem wszystkie te czynności spadają na firmę, która przejęła wierzytelność. Dodatkowo Ty pieniądze dostaniesz na pewno, zaś nowy właściciel szkody odzyska je po czasie, a może nawet wcale. Tego ryzyka ty już nie podejmujesz. Podobnie jak nie grożą Ci ewentualne koszty sądowe.

Pomagamy nawet w uzyskiwaniu dopłat do „starych” odszkodowań. Łódź jest podstawowym rejonem naszej działalności, ale prowadzimy z sukcesem sprawy na terenie całego kraju. Jako agenci EuCO jesteśmy skuteczni także w przypadkach, gdy szkoda miała miejsce 20 lat temu, albo jest już po wypłacie.
Zadzwoń po pomoc