side-area-logo

Uległeś wypadkowi w pracy? Należy Ci się odszkodowanie z ZUS.

W przypadku winy pracodawcy uzyskamy także świadczenie z jego polisy OC.

Wypadki przy pracy to częste zdarzenia, których konsekwencją mogą być znaczne ubytki zdrowotne. Jeżeli zdarzyło ci się ulec wypadkowi przy pracy przede wszystkim należna jest wypłata w ramach świadczenia z ZUS-u. Jeśli wypadek nastąpił z winy pracodawcy masz jeszcze możliwość uzyskania należnego odszkodowania z polisy OC osoby lub jednostki odpowiedzialnej za powstałą szkodę. Pracodawca jest bowiem zobowiązany do powetowania strat powstałych podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych, podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia oraz w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy między siedzibą pracodawcy, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Przeraża Cię proces dochodzenia odszkodowania od pracodawcy?
Zadzwoń, a pomożemy uzyskać świadczenie.
``Uzyskanie odszkodowania od pracodawcy w Łodzi, na szwalni, wydawało mi się cudem. Ale udało się, dzięki agentom EuCO. Serdeczne podziękowania. Aleksandra D.``
``Mąż jest pracownikiem budowlanym, spadł z niezabezpieczonego rusztowania. Dzięki interwencji Euco wypłacono mu świadczenie z ZUS i jeszcze z polisy pracodawcy. Mamy pieniądze na leczenie potrzaskanego kręgosłupa. Agnieszka L.``
``Uległam wypadkowi w pracy, dzięki odszkodowaniu od pracodawcy mogłam poświęcić czas i pieniądze na rehabilitację chorej nogi. Dziękuje EuCO za wsparcie. Natalia W.``
Zadzwoń po pomoc