side-area-logo

Odszkodowanie a alkohol

Wypadki komunikacyjne a wypłata z OC sprawcy pod wpływem alkoholu.

Prowadzenie auta pod wpływem alkoholu to w świetle ustawy Prawo o ruchu drogowym wykroczenie, czy nawet przestępstwo. Kierowca, będący sprawcą wypadku w stanie odurzenia alkoholowego, z całą pewnością nie otrzyma odszkodowania z polisy prywatnej, będą problemy z wypłatą z AC. Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku polisy OC.

Przede wszystkim należy mieć świadomość, iż nawet jeśli podczas wypadku któryś z uczestników był pod wpływem alkoholu, nie oznacza to, że odszkodowanie nie należy się pozostałym poszkodowanym.

Stan po spożyciu alkoholu lub stan nietrzeźwości zawsze wpływa na zachowanie człowieka, dynamikę reakcji, podejmowane decyzje, zwłaszcza w sytuacjach niebezpiecznych, wywołujących stres i wymagających racjonalnej oceny okoliczności. Te czynniki często wiążą się z uznaniem przyczynienia się poszkodowanego do szkody, jakiej doznał, jednak nie zawsze. Z pewnością nie wykluczają prawa do uzyskania odszkodowania przez poszkodowanego.

Poszkodowany, będąc pod wpływem alkoholu w chwili wypadku, może zostać uznany za przyczyniającego się do odniesionej szkody, w momencie określonego zdarzenia, a w efekcie prowadzi to do zmniejszenia odszkodowania wypłacanego w związku z odniesionym na skutek wypadku uszczerbkiem na zdrowiu.

Nietrzeźwy poszkodowany za kółkiem.

Nietrzeźwy kierowca poszkodowany w wypadku komunikacyjnym otrzyma odszkodowanie z OC sprawcy, jeżeli nie jest sprawcą wypadku. Jego wysokość może być uzależniona od tego, w jakim stopniu stan upojenia alkoholowego wpłynął na powstanie i rozmiar szkody. Tę samą zasadę stosuje się do poszkodowanego pieszego. Świadczenie z OC przysługuje pieszym, będącymi ofiarami wypadków komunikacyjnych, niezależnie od stężenia alkoholu w ich krwi. Nietrzeźwego poszkodowanego nie ominą natomiast konsekwencje wynikające z kodeksu karnego.

Pasażerowie pijanego kierowcy otrzymają odszkodowanie z OC sprawcy pomniejszone o stopień przyczynienia. Oznacza to, że firma ubezpieczeniowa potraktuje pasażerów, którzy wspólnie z kierowcą pili alkohol i wsiedli do auta, uczestniczącego w wypadku, jako współwinnych. Tutaj można się spodziewać przyczynienia rzędu 50 – 80%,  i o tyle zostanie pomniejszone odszkodowanie dla poszkodowanych pasażerów. W realnej sytuacji, gdy kierowca „po piwku” zabrał autostopowiczów i doszło do wypadku, poszkodowani pasażerowie nie dostali przyczynienia. Inny przypadek: znajomi pojechali na wiejską zabawę, jeden z nich źle się poczuł, poszedł spać do auta na tylne siedzenie. W międzyczasie przyszedł pijany kierowca, uruchomił samochód, pojechał, doszło do wypadku. Śpiący z tyłu pasażer został poważnie ranny, ubezpieczyciel wypłacił mu 100% świadczenia, bowiem przyczynienia nie było.

Firmy Ubezpieczeniowe często wydają decyzję o wyższym przyczynieniu, aby poszkodowanemu wypłacić jak najniższe odszkodowanie. Warto wówczas oddać sprawę doświadczonej kancelarii, która realnie oceni szanse na zmniejszenie przyczynienia. Po pozytywnym zaopiniowaniu należy skierować sprawę do sądu i walczyć o zmniejszenie przyczynienia, a co za tym idzie wyższe odszkodowanie dla siebie.

Pieszy pod wpływem alkoholu przechodził 5 metrów od przejścia dla pieszych, potrącił go samochód, w  wyniku odniesionych obrażeń ofiara zmarła. Na etapie przedsądowym Firma Ubezpieczeniowa uznała, że pieszy przyczynił się do zaistniałej szkody w 70% i z roszczenia 100 000 zł wypłacili matce poszkodowanego 30 000 zł. Kierowca samochodu, który spowodował wypadek dostał wyrok skazujący, za to, że przekroczył prędkość w obszarze zabudowanym, co skutkowało śmiercią potrąconego człowieka. Skierowaliśmy sprawę na drogę postępowania sądowego, gdyż nie zgadzaliśmy się z wysokością przyczynienia uznaną przez Firmę Ubezpieczeniową. Negocjacje przedsądowe nie przyniosły skutku. Ostatecznie sędzia wydał wyrok, że to nadmierna prędkość kierowcy w 70% przyczyniła się do wypadku, a pieszy, który  był nietrzeźwy i przechodził obok przejścia dla pieszych, przyczynił się do powstania wypadku tylko w 30%. Finalnie Firma Ubezpieczeniowa musiała wypłacić matce poszkodowanego 70 000 zł.

Osoba, która spowodowała wypadek będąc w stanie nietrzeźwości, może spodziewać się regresu ubezpieczeniowego. Firma Ubezpieczeniowa wypłaci wszelkie świadczenia osobom poszkodowanym z OC sprawcy wypadku, ale zapewne zwróci się do sprawcy o ich zwrot.

Wypadki komunikacyjne, w pracy i  inne z polis prywatnych, grupowych itp.

Firmy ubezpieczeniowe surowo traktują poszkodowanych, którzy byli pijani. Najczęściej sprowadza się to do tego, że odszkodowanie za wypadek osobie będącej pod wpływem alkoholu po prostu nie jest wypłacane. W większości ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków i innych ubezpieczeń dobrowolnych, stan po spożyciu alkoholu wyłącza odpowiedzialność ubezpieczyciela. Zapis stosowany w większości Ogólnych Warunków Ubezpieczenia był więc bardzo uciążliwy dla wszystkich poszkodowanych, którzy wypili nawet niewielką ilość alkoholu.

W odpowiedzi na rosnące wymagania klientów i skargi dotyczące odmowy wypłaty odszkodowania po alkoholu, firmy ubezpieczeniowe masowo wprowadzają do swoich polis nowe rozwiązanie. Lawinową popularność zdobywa tak zwana klauzula alkoholowa. Klauzula jest zapisem, w którym firmy ubezpieczeniowe zgadzają się na wypłacenie kosztów odszkodowania, pokrycie kosztów leczenia i wypłacenie odpowiedniego świadczenia z polisy NNW swoim klientom także wtedy, gdy byli pod wpływem alkoholu.

Oczywiście dodatkowa usługa dodatkowo kosztuje. Przyjęcie do ochrony kolejnego czynnika ryzyka, wpływa na poziom składki. Klauzula alkoholowa potrafi spowodować wzrost ceny polisy aż o 35% w stosunku do ceny początkowej, a i tak nie ma gwarancji, że wypłacane odszkodowanie nie będzie zaniżone. To jednak nie odstrasza klientów, którzy masowo sięgają po dodatkowe zapisy, zwłaszcza w zakresie polis turystycznych i wakacyjnych.

Poszkodowany w wyniku wypadku przy pracy, będący w stanie nietrzeźwości, traci możliwość uzyskania świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego tylko wtedy, gdy w znacznym stopniu przyczynił się do zaistnienia tego zdarzenia.

Jeśli doszło do wypadku i chcesz odzyskać odszkodowanie, a alkohol grał w nim decydującą rolę, należy postępować według następującej kolejności:

1. Poszkodowany po zakończonym leczeniu sam zgłasza wypadek do ZUS.
2. Po wypłacie z ZUS zapraszamy do konsultacji z agentem EuCO.
3. Analizujemy stopień zaniżenia odszkodowania wypłaconego przez ZUS.
4. Uzyskujemy różnicę z polisy pracodawcy lub jego zasobów finansowych.

Zadzwoń po pomoc