side-area-logo

Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia

Odzyskaj należne odszkodowanie.

W przypadku kolizji lub wypadku z innym pojazdem na ogół wiemy co robić – wzywamy policję lub w porozumieniu z winowajcą sporządzamy odpowiednie oświadczenie. Sprawa komplikuje się jednak, gdy sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, a my nie zdążyliśmy spisać numerów rejestracyjnych jego pojazdu.

To, kto pokryje koszty tego zdarzenia, nie jest takie oczywiste. Szkoda może zostać opłacona z Twojego AC – jeśli je posiadasz, przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny lub za powstałe szkody będziesz musiał zapłacić sam. W przypadku, kiedy sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, przede wszystkim postaraj się zachować spokój i postępować według kilku wskazówek.

Po pierwsze, kolizję do której doszło, powinieneś niezwłocznie zgłosić policji – tylko wtedy będziesz mógł ubiegać się o wypłatę odszkodowania przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG).

Po drugie, powinieneś zabezpieczyć wszystkie dowody potwierdzające fakt, że odpowiedzialność za zdarzenie ponosi nieznany sprawca. W tym, oprócz obecności policji, którzy udokumentują zdarzenie, pomocne mogą okazać się zeznania świadków.

Po trzecie, jak najszybciej zgłoś szkodę do wybranego zakładu ubezpieczeń, który przeprowadzi likwidację szkody, a następnie prześle akta szkody do UFG. Musisz także pamiętać, że zgłaszając szkodę powinieneś przedstawić wszystkie niezbędne dokumenty, na podstawie których firma ubezpieczeniowa będzie mogła ją wycenić.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) to instytucja, która wypłaca odszkodowania w dwóch przypadkach: kiedy sprawca zbiegł z miejsca wypadku i pozostaje nieznany lub kiedy sprawca w chwili zdarzenia nie posiada obowiązkowego OC. Jednak w pierwszym przypadku UFG wypłaca świadczenia jedynie za szkody osobowe, czyli związane z utratą zdrowia. W niektórych przypadkach szkody na mieniu są pokrywane przez UFG, ale tylko wówczas, kiedy obrażenia uczestników wypadku były tak duże, że powstał uszczerbek na zdrowiu naruszający czynności ciała na okres powyżej 14 dni. Taki fakt stwierdza biegły lekarz, powołany przez Prokuratora. Jeżeli zaś sprawca uciekł, ale jednocześnie z wypadku wszyscy wyszli bez obrażeń, nie należy nam się żadne świadczenie z UFG. Wówczas swój samochód musimy naprawić z polisy AC, jeśli oczywiście taką posiadamy. Jeśli nie, za usunięcie szkody zapłacimy z własnej kieszeni.

UFG ma obowiązek wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania akt szkody od zakładu ubezpieczeń. W przypadku, gdy wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Funduszu albo wysokości świadczenia w tym terminie nie jest możliwe, świadczenie powinno być wypłacone w terminie 14 dni od daty wyjaśnienia tych okoliczności.

Sprawca zbiegł, a Ty masz tylko OC.

Jeśli sprawca ucieknie z miejsca zdarzenia, a Ty, jako poszkodowany w wypadku, posiadasz jedynie ubezpieczenie OC, to za naprawę pojazdu będziesz musiał zapłacić sam. Na pierwszy rzut oka, taki zapis może wydawać się absurdalny i możemy o złą wolę posądzać samych ubezpieczycieli – jednak bezpodstawnie. Warunków ubezpieczenia OC nie tworzyli ubezpieczyciele. Są one zapisane w ustawie i skonstruowane tak, żeby zapobiec nadużyciom kierowców.

Przyjmijmy, że jesteś właścicielem 10-letniego auta, którego zderzak przez przypadek sam mocno zarysowałeś wjeżdżając do garażu. Dodatkowo, podoba ci się już nowszy model, więc tego chcesz się pozbyć. Prosisz zatem sąsiada, który ma koparkę, żeby „przez przypadek” lekko uszkodził auto i „zbiegł” z miejsca wypadku… Następnie zgłaszasz szkodę, aby od ubezpieczyciela otrzymać pieniądze na nowe auto. Proste? Zbyt proste. I właśnie dlatego ustawodawca tak skonstruował Ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych, żeby wypłata świadczenia przez UFG miała miejsce tylko wtedy, gdy poważnie ucierpią kierowca lub inni pasażerowie. Jeśli policji uda się jednak ustalić, kim jest sprawca, za likwidację szkody będzie odpowiadać jego ubezpieczyciel OC. Ponadto zatrzymany zostanie ukarany nie tylko za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym, kolizji czy wypadku, ale również za ucieczkę z miejsca zdarzenia. Łącznie może mu grozić nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

Zadzwoń do agenta EuCO, jeśli uczestniczyłeś w zdarzeniu drogowym, a sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. Łódź to nasz podstawowy rejon działania, ale prowadzimy także z sukcesami sprawy na terenie całej Polski. Pomożemy w uzyskaniu należnego odszkodowania.
Zadzwoń po pomoc