side-area-logo

Doznałeś uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku na gospodarstwie rolnym?

Należy Ci się świadczenie z polisy OC właściciela gospodarstwa.

O odszkodowanie może się ubiegać zarówno właściciel gospodarstwa, jak i osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, osoby pracujące w gospodarstwie, a także osoby trzecie, przebywające na terenie gospodarstwa rolnego, które doznały niezawinionych przez siebie obrażeń, w konsekwencji wykonywania czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa. Ubezpieczenie OC gospodarstwa rolnego należy do ubezpieczeń obowiązkowych, z jego puli wypłacane jest odszkodowanie za wypadek w rolnictwie. Łódź jest podstawowym terenem naszej działalności, ale uzyskujemy także należne świadczenia na terenie całej Polski. Jeśli gospodarstwo rolne nie posiada ubezpieczenia OC, roszczeń z powodzeniem dochodzimy z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Zadzwoń do nas, jeśli masz kłopoty z uzyskaniem odszkodowania za wypadek w gospodarstwie rolnym.
``Moja córka doznała urazu spadając z drabiny podczas prac gospodarskich. Dostała odszkodowanie z polisy OC gospodarstwa. Dziękuje agentom EuCo za pomoc w uzyskaniu świadczenia. Roman M.``
``Pomagałem ojcu w gospodarce, niestety miał miejsce nieszczęśliwy wypadek, w wyniku którego przebyłem długotrwałe leczenie. Dzięki pieniądzom z polisy OC mogłem też poddać się rehabilitacji. Dziękuję agentom EuCO za wsparcie. Kamil J.``
``Pracowałam latem u znajomego rolnika, niestety uległam wypadkowi na jego polu. Z pomocą EuCo udało mi się uzyskać odszkodowanie i pokryć z niego koszty leczenia. Zuzanna A.``
Zadzwoń po pomoc