side-area-logo

Przytrafił Ci się nieszczęśliwy wypadek, którego jesteś ofiarą?

Jeżeli doznałeś uszczerbku na zdrowiu fizycznym lub psychicznym należy Ci się odszkodowanie z polisy sprawcy.

Masz pełne prawo do ubiegania się o świadczenie z polisy sprawcy. Chętnie pomożemy w przeprowadzeniu wszelkich formalności. Możesz domagać się odszkodowania w celu pokrycia wydatków na zwrot kosztów leczenia, dojazdów do placówek medycznych, rehabilitacji czy lekarstw. Skutecznie dochodzimy także roszczeń z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, cierpienie fizyczne oraz psychiczne. Jeśli w wyniku poniesionych w wypadku obrażeń jego ofiara pozbawiona została możliwości zarobkowania to starać się może ona o wypłacenie z polisy sprawcy funduszy, które pokryją utracone zarobki, a nawet kwotę renty, czy koszty przekwalifikowania, albo założenia działalności gospodarczej, jeśli zrodzi się konieczność zmiany zawodowej w wyniku zaistnienia inwalidztwa.

Zwróć się do nas, pomożemy Ci uzyskać odszkodowanie z polisy sprawcy. Łódź to teren, na którym działamy, ale z sukcesem prowadzimy także sprawy na terenie całego kraju.
``Agenci EuCO pomogli mi po wypadku odzyskać odszkodowanie z polisy sprawcy. Dziękuję serdecznie za poświęcony czas i cierpliwość - sama nie dałabym rady. Bożena G.``
``Koszty leczenia, rehabilitacji, przekwalifikowania zawodowego męża po wypadku byłyby dla nas nie do pokrycia, gdyby nie odszkodowanie z polisy sprawcy. Dziękujemy . Jadwiga i Grzegorz R.``
``Po wypadku córka miała ciężką depresję. Dzięki pieniądzom z odszkodowania udało się poddać ją skutecznej terapii. Koszty leczenia pokryłam z polisy sprawcy. Sabina D.``
Zadzwoń po pomoc